Uzman peyzaj mimarlarımız tasarımları ile istekleriniz doğrultusunda en güzel ve ekonomik yaşam alanlarına sahip olmanız için çalışmaktadır. Sizlere hizmet etmekten büyük keyif alıyoruz.

Bir peyzaj mimarını proje yapabilmesi için doğayı ve ekoloji, botanik, siatematik, dendroloji gibi konularda tamamen kendisi uzman olması gerekmektedir. Yani sizlere deyinmek istediğim konu şu herhangi bir konuda mimar olan birisi eya birileri peyzaj miramı nasıl olamıyorsa bir peyzaj mimarı ise normal mimar olamaz. Bunu sizlere direk belirtmemizin sebebi ise her önüne gelen mimar kendisini gereken konularda peyzaj mimarı olarak tanıtıp işleri berbat etmesidir.

Üniversitelerimizde artık türkiyemize yetecek kadar peyzaj mimarı yetiştirilip piyasaya sürülmektedir. sizler isterseniz bahçe düzenlemesi olsun ister çevre düzenlemesi olsun bunların bütün hepsini artık işin uzmanına bırakmalısınız. Şöyle düşünün mesela çalışmaya bugün başlayan projede 5-10-20- senelerdeki durumuna dikkat edilmektedir. Ama konulardan tamamen habersiz olan kişiler hemen kavuşmak ister bahçesi ama bu mümkün değildir. mesela projede bulunan bir çam ağacı 10-15 yılda kaplayabilir bir mekanı bunların hepsini dikkate alınması gerekmektedir.

Doğamızı ve kültürel kaynaklarımızı fiziksel çevreyi konforu, sağlığı, bilimsel çerçevesinde ele alan biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlamasını yapan tasarımını yapan korunmasını sağlayan onarılmasını ve denetlenmesini gerçekleştiren o konuda araştırmalar yapan bölgesel ve kentsel ölçülerde fiziksel tasarım yapan ve bu tasarımı proje haline getiren bir tasarım dalı denir.

peyzaj mimarlığı yapım ve üretim süresince yapı ruhsat alma aşamasından kırsal ve kentsel alanlarda üülkenin ölçüsüne göre içerisinde kalan veya dışarıda kalan gürültü, enerji, aydıntlatma, doğal afetler, güvenlik gibi birçok felakete karşı olarak standartlara uygun ve mekansal alanlara göre hazırlanmış planlar ve ekolojik faktörler tasarlanması ve projelendirilmesidir.

img_divider